เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

Username
รหัสผ่าน *
จดจำฉันไว้


พจนานุกรมจีนไทยจีน 汉泰汉词典 Chinese-Thai-Chinese Dictionary

มีคำศัพท์ทั้งหมด 119991 คำในพจนานุกรมนี้
ใส่คำที่ต้องการค้นหา (regular expression allowed)
ขึ้นต้นด้วย ส่วนประกอบในคำ เหมือนทุกประการ ค้นหาจากพจนานุกรมทั้งหมด


Page:  « Prev ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16... Next »
คำศัพท์ ความหมาย
กรมการปกครอง  search with google 

地方行政厅dì fāng xíng zhèng tīng

กรมการฝึกหัดครู  search with google 

师资训练厅shī zī xùn liàn tīng

กรมการศาสนา  search with google 

宗教事务厅zōng jiào shì wù tīng

กรมการเมือง  search with google 

政治厅zhèng zhì tīng,政治局zhèng zhì jú

กรมการแพทย์  search with google 

医务厅yī wù tīng

กรมควบคุมการค้า  search with google 

国家经济贸易委员会guó jiā jīng jì mào yì wěi yuán huì

กรมชลประทาน  search with google 

水利厅shuǐ lì tīng

กรมตำรวจ  search with google 

警察厅jǐng chá tīng

กรมต่อสู้อากาศยาน  search with google 

空军kōng jūn

กรมทรัพยากรธรณี  search with google 

国土资源部guó tǔ zī yuán bù

Page:  « Prev ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16... Next »