เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

Username
รหัสผ่าน *
จดจำฉันไว้


พจนานุกรมจีนไทยจีน 汉泰汉词典 Chinese-Thai-Chinese Dictionary

มีคำศัพท์ทั้งหมด 119991 คำในพจนานุกรมนี้
ใส่คำที่ต้องการค้นหา (regular expression allowed)
ขึ้นต้นด้วย ส่วนประกอบในคำ เหมือนทุกประการ ค้นหาจากพจนานุกรมทั้งหมด


Page:  « Prev ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17... Next »
คำศัพท์ ความหมาย
กรมทหาร  search with google 

军营jūn yíng

กรมทหารม้า  search with google 

骑兵团qí bīng tuán

กรมทหารรักษาวัง  search with google 

皇宫禁卫团huáng gōng jìn wèi tuán

กรมทะเบียนการค้า  search with google 

商业注册厅shāng yè zhù cè tīng

กรมทางหลวง  search with google 

公路厅gōng lǜ tīng

กรมที่ดิน  search with google 

地产厅dì chǎn tīng

กรมธนารักษ์  search with google 

财政厅cái zhèng tīng

กรมธรรม์  search with google 

契约qìn yuē,保险单bǎo xiǎn dān

กรมธรรม์ประกันชีวิต  search with google 

人寿保险单rén shòu bǎo xiǎn dān

กรมธรรม์ประกันภัย  search with google 

保险单bǎo xiǎn dān

Page:  « Prev ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17... Next »