เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

Username
รหัสผ่าน *
จดจำฉันไว้


พจนานุกรมจีนไทยจีน 汉泰汉词典 Chinese-Thai-Chinese Dictionary

มีคำศัพท์ทั้งหมด 119991 คำในพจนานุกรมนี้
ใส่คำที่ต้องการค้นหา (regular expression allowed)
ขึ้นต้นด้วย ส่วนประกอบในคำ เหมือนทุกประการ ค้นหาจากพจนานุกรมทั้งหมด


Page:  « Prev ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19... Next »
คำศัพท์ ความหมาย
กรมพลังงานแห่งชาติ  search with google 

国土资源部guó tǔ zī yuán bù

กรมพลาธิการทหารบก  search with google 

陆军军需厅lǜ jūn jūn xū tīng

กรมพลาธิการทหารอากาศ  search with google 

空军军需所kōng jūn jūn xū tīng

กรมพลาธิการทหารเรือ  search with google 

海军军需厅hǎi jūn jūn xū tīng

กรมพัฒนาชุมชน  search with google 

国家发展和改革委员会guó jiā fā zhǎn hé gǎi gé wěi yuán huì

กรมพัฒนาที่ดิน  search with google 

土地开发厅tǔ dì kāi fā tīng

กรมพัสดุ  search with google 

物资厅wù zī tīng,总务厅zǒng wù tīng

กรมพิธีการทูต  search with google 

礼宾厅lǐ bīn tīng

กรมรักษาดินแดน  search with google 

保卫国土厅bǎo wèi guó tǔ tīng

กรมราชทัณฑ์  search with google 

刑务厅xíng wù tīng

Page:  « Prev ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19... Next »