เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

Username
รหัสผ่าน *
จดจำฉันไว้


พจนานุกรมจีนไทยจีน 汉泰汉词典 Chinese-Thai-Chinese Dictionary

มีคำศัพท์ทั้งหมด 119991 คำในพจนานุกรมนี้
ใส่คำที่ต้องการค้นหา (regular expression allowed)
ขึ้นต้นด้วย ส่วนประกอบในคำ เหมือนทุกประการ ค้นหาจากพจนานุกรมทั้งหมด


Page:  « Prev ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20... Next »
คำศัพท์ ความหมาย
กรมวิชาการ  search with google 

科教厅kē jiào tīng

กรมวิทยาศาสตร์  search with google 

科学厅kē xué tīng

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  search with google 

医学科学厅yī xué kē xué tīng

กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก  search with google 

国防科学技术工业委员会guó fáng kē xué jì shù gōng yè wěi yuán huì

กรมวิสามัญศึกษา  search with google 

专业教育厅zhuān yè jiào yù tīng

กรมวิเทศสหการ  search with google 

(国家发展部guó jiā fā zhǎn bù)国际综合厅 guó jì zōng hé tīng

กรมศิลปกร  search with google 

艺术厅yì shù tīng

กรมศุลกากร  search with google 

海关厅hǎi guān tīng

กรมสนเทศ  search with google 

地质勘察厅dì zhì kān chá tīng

กรมสรรพสามิต  search with google 

国贸税厅guó mào shuì tīng

Page:  « Prev ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20... Next »