เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

Username
รหัสผ่าน *
จดจำฉันไว้


พจนานุกรมจีนไทยจีน 汉泰汉词典 Chinese-Thai-Chinese Dictionary

มีคำศัพท์ทั้งหมด 119991 คำในพจนานุกรมนี้
ใส่คำที่ต้องการค้นหา (regular expression allowed)
ขึ้นต้นด้วย ส่วนประกอบในคำ เหมือนทุกประการ ค้นหาจากพจนานุกรมทั้งหมด


Page:  « Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... Next »
คำศัพท์ ความหมาย
กงจักร  search with google 

齿轮 chǐ lún,机轮 jī lún

กงสี  search with google 

公司 gōng sī

กงสุล  search with google 

领事 lǐng shì(consul)

กงสุลใหญ่  search with google 

总领事 zǒng lǐng shì

กงเกวียน  search with google 

轱辘 gú lu

กงเต็ก  search with google 

功德gōng dé(为死者举行的超度仪式wèi sǐ zhě jǔ xíng de chāo dù yí shì)

กฎ  search with google 

规章guī zhāng,规定guī dìng,法则fǎ zé

กฎกระทรวง  search with google 

部长或大臣的地位或职责的bù zhǎng hùo dà chén de dì wèi hùo zhí zé de

กฎข้อบังคับ  search with google 

条款tiáo kuǎn,条例tiáo lì,规则guī zé,条约tiáo yuē

กฎความถาวรของพลังงาน  search with google 

能量守恒定律néng liàng shǒu héng dìng lǜ

Page:  « Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... Next »