เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

Username
รหัสผ่าน *
จดจำฉันไว้


พจนานุกรมจีนไทยจีน 汉泰汉词典 Chinese-Thai-Chinese Dictionary

มีคำศัพท์ทั้งหมด 119991 คำในพจนานุกรมนี้
ใส่คำที่ต้องการค้นหา (regular expression allowed)
ขึ้นต้นด้วย ส่วนประกอบในคำ เหมือนทุกประการ ค้นหาจากพจนานุกรมทั้งหมด


Page:  « Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... Next »
คำศัพท์ ความหมาย
กฎความโน้มถ่วง  search with google 

万有引力定律wàn yǒu yǐn lì dìng lǜ

กฎบัตร  search with google 

宪章xiàn zhāng

กฎบัตรกฎหมาย  search with google 

法令fǎ lìng,法制fǎ zhì

กฎบัตรสหประชาชาติ  search with google 

联合国宪章lián hé guó xiàn zhāng

กฎพัฒนาการของสังคม  search with google 

社会发展规律shè huì fā zhǎn guī lǜ

กฎภววิสัย  search with google 

客观规律kè guān guī lǜ

กฎมณเทียรบาล  search with google 

宫廷法规gōng tíng fǎ guī

กฎมพี  search with google 

穷人qióng rén

กฎหมาย  search with google 

法律fǎ lǜ

กฎหมายบ้านเมือง  search with google 

国法guó fǎ

Page:  « Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... Next »