เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

Username
รหัสผ่าน *
จดจำฉันไว้


พจนานุกรมจีนไทยจีน 汉泰汉词典 Chinese-Thai-Chinese Dictionary

มีคำศัพท์ทั้งหมด 119991 คำในพจนานุกรมนี้
ใส่คำที่ต้องการค้นหา (regular expression allowed)
ขึ้นต้นด้วย ส่วนประกอบในคำ เหมือนทุกประการ ค้นหาจากพจนานุกรมทั้งหมด


Page:  « Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... Next »
คำศัพท์ ความหมาย
กฎหมายพาณิชย์  search with google 

商法shāng fǎ (commercial law)

กฎหมายมหาชน  search with google 

公法gōng fǎ (public law)

กฎหมายระหว่างประเทศ  search with google 

国际法guó jì fǎ (international law)

กฎหมายสมรส  search with google 

婚姻法hūn yīn fǎ

กฎหมายอาญา  search with google 

刑法xíng fǎ

กฎหมายเถื่อน  search with google 

野蛮法律yě mán fǎ lǜ

กฎหมายเลือกตั้ง  search with google 

选举法xuǎn jǔ fǎ

กฎหมายเอกชน  search with google 

私法sī fǎ

กฎหมายแพ่ง  search with google 

民法mín fǎ (civil law)

กฎหมายแรงงาน  search with google 

劳动法láo dòng fǎ

Page:  « Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... Next »