เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

Username
รหัสผ่าน *
จดจำฉันไว้


พจนานุกรมจีนไทยจีน 汉泰汉词典 Chinese-Thai-Chinese Dictionary

มีคำศัพท์ทั้งหมด 119991 คำในพจนานุกรมนี้
ใส่คำที่ต้องการค้นหา (regular expression allowed)
ขึ้นต้นด้วย ส่วนประกอบในคำ เหมือนทุกประการ ค้นหาจากพจนานุกรมทั้งหมด


Page:  « Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... Next »
คำศัพท์ ความหมาย
กติกา  search with google 

规则guī zé,规章guī zhāng

กติกาสัญญา  search with google 

公约gōng yuē

กตเวทิตา  search with google 

感恩gǎn ēn,报恩bào ēn

กตเวที  search with google 

感恩者gǎn ēn zhě,报恩者bào ēn zhě

กถา  search with google 

论lǜn,说shuō

กถามรรคเทศนา  search with google 

讲经论道jiǎng jīng lǜn dào

กบ  search with google 

青蛙qīng wā;充满chōng mǎn;刨páo

กบจำศีล  search with google 

冬眠青蛙dōng mián qīng wā

กบฏ  search with google 

反叛fǎn pàn,叛乱pàn luàn

กบดาน  search with google 

躲避duǒ bì,隐藏yǐn cáng,隐匿yǐn nì, 隐居yǐn jū

Page:  « Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... Next »