เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

Username
รหัสผ่าน *
จดจำฉันไว้


พจนานุกรมจีนไทยจีน 汉泰汉词典 Chinese-Thai-Chinese Dictionary

มีคำศัพท์ทั้งหมด 119991 คำในพจนานุกรมนี้
ใส่คำที่ต้องการค้นหา (regular expression allowed)
ขึ้นต้นด้วย ส่วนประกอบในคำ เหมือนทุกประการ ค้นหาจากพจนานุกรมทั้งหมด


Page:  « Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... Next »
คำศัพท์ ความหมาย
กบบูลฟร็อก  search with google 

牛蛙niǘ wā

กบาล  search with google 

头骨tóu gǔ

กบิล  search with google 

类型lèi xíng,种类zhǒng lèi,程序chéng xù,途径tú jìng,方式fāng shì,方法fāng fǎ,群qún

กบเหลาดินสอ  search with google 

卷笔刀juǎn bǐ dāo

กบไสไม้  search with google 

木工刨mù gōng páo

กมล  search with google 

莲花lián huā,荷花hé huā,心脏xīn zàng,胃wèi,医药yī yào,药品yào pǐn

กร  search with google 

后缀hòu zhuì,表示biǎo shì “……事务shì wù,工作gōng zuò”

กรง  search with google 

笼lóng,牢房láo fáng

กรงขัง  search with google 

囚笼qiǘ lóng,牢房láo fáng

กรงนก  search with google 

鸟笼niǎo lóng

Page:  « Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... Next »