เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

Username
รหัสผ่าน *
จดจำฉันไว้


พจนานุกรมจีนไทยจีน 汉泰汉词典 Chinese-Thai-Chinese Dictionary

มีคำศัพท์ทั้งหมด 119991 คำในพจนานุกรมนี้
ใส่คำที่ต้องการค้นหา (regular expression allowed)
ขึ้นต้นด้วย ส่วนประกอบในคำ เหมือนทุกประการ ค้นหาจากพจนานุกรมทั้งหมด


Page:  « Prev ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12... Next »
คำศัพท์ ความหมาย
กรงเล็บ  search with google 

爪zhuǎ;魔爪mó zhuǎ

กรณี  search with google 

事件shì jiàn,案件àn jiàn,情况qíng kuàng

กรณีฉุกเฉิน  search with google 

紧急事件jǐn jí shì jiàn,紧急事故jǐn jí shì gù

กรณีพิพาท  search with google 

纠纷事件jiǖ fēn shì jiàn

กรณียกิจ  search with google 

事务shì wù,任务rèn wù,义务yì wù,职责zhí zé

กรณีแบบอย่าง  search with google 

典型事件diǎn xíng shì jiàn

กรณีแวดล้อม  search with google 

情形qíng xíng,事态shì tài

กรด  search with google 

酸suān (acid)

กรดกัดกระจก  search with google 

氢氟酸qīng fú suān (hydrofluoric acid)

กรดกัดทองคำ  search with google 

苯甲酸běn jiǎ suān (benzoic acid)

Page:  « Prev ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12... Next »