เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

Username
รหัสผ่าน *
จดจำฉันไว้


พจนานุกรมจีนไทยจีน 汉泰汉词典 Chinese-Thai-Chinese Dictionary

มีคำศัพท์ทั้งหมด 119991 คำในพจนานุกรมนี้
ใส่คำที่ต้องการค้นหา (regular expression allowed)
ขึ้นต้นด้วย ส่วนประกอบในคำ เหมือนทุกประการ ค้นหาจากพจนานุกรมทั้งหมด


Page:  « Prev ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13... Next »
คำศัพท์ ความหมาย
กรดกำมะถัน  search with google 

硫酸liǘ suān (sulphuric acid)

กรดกำยาน  search with google 

强酸qiáng suān (strong acid)

กรดดินประสิว  search with google 

硝酸xiāo suān (nitric acid)

กรดถ่าน  search with google 

碳酸tàn suān (carbonic acid)

กรดนม  search with google 

乳酸rǔ suān (lactic acid)

กรดน้ำดี  search with google 

胆汁酸dǎn zhī suān (bile acid)

กรดน้ำประสาน  search with google 

醋酸cù suān (acetic acid)

กรดน้ำส้ม  search with google 

硼酸péng suān (boric acid)

กรดน้ำเงิน  search with google 

硝酸银xiāo suān yín (silver nitrate)

กรดปูน  search with google 

酒石酸jiǔ shí suān (tartaric acid)

Page:  « Prev ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13... Next »